Andrijana Jurin, dipl. oec.
Glavna urednica, voditeljica marketinga, osnivačica

Tomislav Jurin, dipl. ing. građ.
Web developer, urednik, osnivač
 
 
 
Suradnici:

Veljko Armano Linta, mag. ing. arch.
Kolumnist
 
Ivan Čorić
Fotografija
 
Danijel Ožaković
Audiovizual
 
 
 
T&S d.o.o.
OIB: 56925483810
Petra Kasandrića 1/A
23000 Zadar, Hrvatska
 
Redakcija
Tel: 098 / 565 - 572
         098 / 16-111-15
E-mail: info@egradnja.hr
 
Prodaja
Tel: 098 / 565 - 572
E-mail: info@egradnja.hr