Matej Mihić

doc. dr. sc. Matej Mihić

Docent, Ovlašteni inženjer građevinarstva
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu       
Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment