Jelena Ferrelli, dipl.oec

Jelena Ferrelli, dipl.oec

Usluge savjetovanja i pronalaska najboljih opcija financiranja te izrada investicijskih studija,  poslovnih planova i CBA analiza