Utjecaj pravovremenog kreditiranja na građevinske projekte i preporučene vrste kreditnih linija

Kako pravilnim odabirom kreditnih linija postići stabilnost na tržištu?
  • Foto: egradnja.hr

Svaki uspješan projekt u građevinarstvu započinje s jasnom vizijom, odabirom stručnih poslovnih partnera koji će biti zaduženi za pripremu i provedbu projekta te zatvaranjem financijske konstrukcije. Iako se većina investitora fokusira na prva dva elementa, važnost trećeg - financiranja - često se podcjenjuje te se oko 60% građevinskih projekata suočava s izazovima nedostatnih adekvatnih financijskih resursa.

 

građevinsrtvo financiranje
Većina građevinskih projekata suočava se s izazovima nedostatnih adekvatnih financijskih resursa

 

Građevinski projekti zahtijevaju značajna početna ulaganja u nabavku sirovina i materijala, angažman radne snage i plaćanje potrebnih dozvola. Za osiguravanje potrebne likvidnosti poduzetnici se često odlučuju na kredite tek u trenutku kad im nedostaju sredstva za završetak izgradnje te zbog nedostatka vremena posežu za kratkoročnim kreditima koji često imaju više kamatne stope od dugoročnih kredita, što može rezultirati višim ukupnim troškovima zaduživanja.

 

Pravovremeno financiranje ključno za napredak poslovanja

 

Važno je imati na umu da pravodobno planiranje i zatvaranje financijske konstrukcije pomoću kreditiranja pruža financijsku podršku koja omogućuje početak i kontinuirano napredovanje projekta bez stresa za investitora. 


Održavanje dobrog cash flow-a je ključno za uredno poslovanje, jer omogućava pravovremeno plaćanje dobavljača i zaposlenih, ujedno, uz pomoć kredita se može omogućiti investiranje u novu opremu i tehnologiju koja će povećati efikasnost i produktivnost, poboljšati kvalitetu rada i skratiti vrijeme izgradnje. 

 

investiranje građevinarstvo
Održavanje dobrog cash flowa omogućava pravovremeno plaćanje dobavljača i zaposlenih

 

hbor kredit strojevi
Pomoću kredita može se, između ostalog, omogućiti ulaganje u novu opremu

 


Uz pomoć kredita investitori mogu osigurati širenje na nova tržišta i upuštati se u veće i kompleksnije projekte, što može uključivati kupnju zemljišta, izgradnju novih objekata, otvaranje novih poslovnih jedinica. Ujedno, kreditima se mogu i premostiti teža razdoblja u poslovanju, primjerice u vrijeme smanjene potražnje za građevinskim radovima, tvrtke mogu zadržati ključne zaposlenike i održavati poslovanje. Ujedno, korištenje kredita i pravovremeno podmirivanje istih, utječe na dobar kreditni rejting koji može biti ključan za dobivanje većih kredita s nižim kamatnim stopama.

 

investitor gradnja kredit
Kredit omogućuje investitorima upuštanje u kompleksnije projekte poput izgradnje novih objekata

 

 

Kreditni modeli s nižim kamatnim stopama

 

Za manja ulaganja, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i europskih fondova (MRRFEU) stavila je na raspolaganje financijske instrumente za poduzetnike. 


Iz Europskog fonda za regionalni razvoj financiraju se:


   • EFRR mali zajmovi za investicije u iznosu od 25.000 pa do 100.000 eura, a kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (oko 3,11%)
   • EFRR Mali zajmovi za obrtna sredstva u maksimalnom iznosu od 30.000 eura, a kamatna stopa je osnovna stopa koja vrijedi za Republiku Hrvatsku na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda (oko 3,61%).  
 

Kroz HAMAG BICRO moguća su ulaganja u:
   • kupnju i izgradnju poslovnih prostora, 
   • hala, 
   • nabavu opreme i strojeva, ali samo električnih, bez upotrebe fosilnih goriva, 
   • korištenje obrtnih sredstava.

 

 

strojevi ulaganje
Uz pomoć različitih financijskih instrumenata poduzetnici mogu pokrenuti i modernizirati svoje poslovanje

 

 

građevinarstvo kredit

 

Za odobrenje kredita potrebno je napraviti poslovni plan i popuniti obrasce propisane za svaki program te prikupiti ostalu dokumentaciju poput građevinskih dozvola, ponuda/predračuna/troškovnika, financijske i ostale dokumentacije.

 

HBOR krediti za veće projekte

 

Za veće projekte najpovoljniji su krediti Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) od kojih su najkorištenije kreditne linije:

  1. Investicije posebnih segmenata MSP-ova u okviru NPOO-a. s kamatnom stopom od 0,8%, gdje je minimalna visina investicije 100.000 eura, maksimalna 1.000.000 eura, namijenjena ženama, mladima, početnicima, poduzetnicima s posebnih područja državne skrbi i otoka, u kojoj je potrebno osigurati 15% vlastitog učešća, rok otplate je do 15 godina, u koje ulazi do 3 godine počeka;
  2. Poduzetništvo mladih, žena i početnika, s kamatnom stopom od 4%, gdje je minimalna visina investicije 50.000 eura, maksimalna 300.000 eura, namijenjena ženama, mladima (do 40 godina) i poduzetnicima početnicima, u kojoj je potrebno osigurati 15% vlastitog učešća, rok otplate je do 12 godina, u koje ulazi do 3 godine počeka (za ulaganja u turizam moguće ukupno i do 14 godina povrata u koje može ući poček do 4 godine);
  3. Investicije privatnog sektora s kamatnom stopom 4,5% (s mogućnošću smanjenja do 0,8% uz zadovoljenje određenih uvjeta- zelena i digitalna tranzicija, istraživanje i razvoj slabije razvijenih područja i ostala ulaganja u konkurentnost i otpornost), gdje je minimalna visina investicije 50.000 eura, a maksimalna nije određena, u kojoj je potrebno osigurati 25% vlastitog učešća, a rok otplate je i do 14 godina, u koje ulazi do 3 godine počeka (za ulaganja u turizam moguće ukupno i do 17 godina povrata u koje može ući poček do 4 godine). U ovom programu moguće je nabaviti i strojeve i opremu na fosilna goriva.


Važno je naglasiti da se kroz navedene programe mogu kupiti i gotovi poslovni prostori, oprema i ostalo, dok je moguća i nova gradnja, ali samo objekata koji ostaju u vlasništvu investitora, dok je za izgradnju objekata namijenjenih za prodaju najbolje koristiti kredite komercijalnih banaka uz osiguravanja barem 40% vlastitog učešća, koji su većinom kratkoročni. 

 

kredit gradnja banka
Za izgradnju objekata namijenjenih za prodaju, najbolje je koristiti kredite komercijalnih banaka

 

Dokumentacija za kreditiranje putem HBOR-a je zahtjevna te se ovisno o iznosima kredita izrađuju poslovni planovi ili investicijske studije, uz popunjavanje obveznih obrazaca propisanih svakim programom te se preporučuje angažman stručnjaka koji osiguravaju podršku kroz cijeli proces kreditiranja.


HBOR je nedavno objavio Mjeru Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja, s rokom zaprimanja prijava do 1. kolovoza 2024. godine s najmanjim iznosom od 100.000 eura, najvišim do 1.000.000 eura iz kojeg se mogu financirati:
   • plaće, 
   • režijski troškovi, 
   • ostali troškovi hladnog pogona, 
   • nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i 
   • podmirenje obveze prema dobavljačima. 

 

prerada drva
U tijeku su prijave na mjeru Obrtna sredstva za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja

 


Kamatu za svakog poduzetnika pojedinačno određuje HBOR, a Ministarstvo poljoprivrede subvencionira do 50% kamatne stope. Dio kamatne stope Korisnika kredita ne može biti niži od 2.5% godišnje. Rok korištenja kredita je do 12 mjeseci, a rok otplate do 3 godine uključujući poček od 1 godine.


Za projekte u turizmu moguća je kombinacija HBOR kredita i Uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma (Narodne novine 156/23) prema kojoj sve fizičke (obrtnici) i pravne osobe, obveznici poreza na dobit, a koji obavljaju djelatnosti u:
   • NKD 55 Smještaj, 
   • 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića, 
   • 79 Putničke agencije, organizatori putovanja i ostale rezervacijske djelatnosti povezane s njima, 
   • 93 Sportske djelatnosti i 
   • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

 

ulaganje turizam
Za projekte u turizmu moguća je kombinacija HBOR kredita i Uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma

 

Korisnici iz svih navedenih djelatnosti mogu ostvariti umanjenje stope poreza na dobit pod uvjetom operativnog turističkog poslovanja u trajanju od minimalno 6 mjeseci za minimalna ulaganja od 150.000 eura u objekte kategorije minimalno 4* kao hoteli, aparthoteli, turističko naselje i kamp, zatim hotel baština, difuzni hotel, prateće sadržaje koji uključuju zdravstveni, kongresni, nautički, kulturni, zabavno-tematski, sportsko-rekreacijski i ekološki sadržaj, te ostale sadržaje visoke dodane vrijednosti, projekte nautičkog turizma kategorije minimalno 4 sidra, ugostiteljske objekte zdravstvenih ustanova koje pružaju usluge zdravstvenog turizma, ugostiteljske objekte u ITR 0,3 i 4. u minimalnom iznosu 1.000.000 eura, zabavne i tematske parkove u minimalnom iznosu od 4.000.000 eura.

 

turizam kredit ulaganje
Uredba o poticanju ulaganja u sektoru turizma pruža dodatne mogućnosti za uspješnu realizaciju projekata 

 

Financijska podrška putem kredita i ostalih financijskih mehanizama omogućuje poduzetnicima  pokretanje i uspješnu izvedbu svojih projekata bez stresa vezanog uz nedostatak likvidnosti. Naglašava se važnost pravovremenog planiranja i zatvaranja financijske konstrukcije, što omogućuje kontinuirani napredak projekta. Uz to, poduzetnicima su dostupni financijski instrumenti poput zajmova koji nude povoljne uvjete za poduzetnike različitih profila i veličina projekata kao i kombinacija različitih izvora financiranja, poput kredita HBOR-a i poticaja iz Uredbe o poticanju ulaganja u sektoru turizma koja pruža dodatne mogućnosti za uspješnu realizaciju projekata, posebno u turističkom sektoru. Sve navedene mjere imaju potencijal poticanja gospodarskog razvoja i unaprjeđenja konkurentnosti hrvatskog građevinskog sektora.

Jelena Ferrelli dipl.oec, vrši usluge savjetovanja i pronalaska najboljih opcija financiranja te izrade investicijskih studija, poslovnih planova i CBA analiza, više informacija potražite na stranici sfkonzalting.hr


 

Fotogalerija

 

#Oznake

 

Materijali (tekstovi, fotografije, grafike i ostalo) na web stranicama egradnja.hr zaštićeno su intelektualno vlasništvo tvrtke T&S d.o.o. Zadar ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ako želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

 

Utjecaj pravovremenog kreditiranja na građevinske projekte i preporučene vrste kreditnih linija

×
Podržite Naš Sadržaj
Jedinstvenim autorskim sadržajem približavamo vam priče o uspješnim projektima gradnje i uređenja objekata. Iza svake naše objave stoji dug proces prikupljanja informacija i uređivanja sadržaja, kojim vam želimo pružiti što više kvalitetnih objava uz ugodno iskustvo čitanja i profesionalne fotografije.
 
Ako vam se sviđa naš sadržaj i želite nas podržati kako bismo kreirali još više kvalitetnih priča za vaš užitak čitanja, podržite nas jednokratnom uplatom u željenom iznosu.
Podaci za popunjavanje virmana su sljedeći:
Broj računa: HR2524020061100040300
Poziv na broj: 00-100
 
Ako nas u ovom trenutku niste u mogućnosti podržati uplatom, podijelite link objave na vašim društvenim mrežama i nastavite čitati i pratiti stranice portala egradnja.hr
© 2024 T&S d.o.o.