Kišni vrtovi kao novi urbani sustavi odvodnje

U sklopu projekta STREAM izgrađeni kišni vrtovi, a novom opremom i tehnologijama osigurana pomoć u sprečavanju urbanih poplava
  • Foto: Ivan Čorić

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA je u lipnju 2023. uspješno okončala gotovo tri i pol godine dugu provedbu projekta STREAM. Financiran sredstvima Prekograničnog programa Interreg Italija - Hrvatska, 9,4 milijuna eura vrijedan projekt nastao je kao rezultat strateškog promišljanja ZADRA NOVE, kao vodećeg partnera na projektu i 20 partnerskih institucija iz Hrvatske i Italije o suvremenim rješenjima u borbi protiv poplava, koje u posljednjim desetljećima sve češće pogađaju obalna područja uz Jadran.

Kišni vrt u Biogradu na Moru

Velike poplave 2017. i 2023. dodatno potvrđuju važnost projekta STREAM

Dovoljno je podsjetiti na materijalnu štetu koju je iza sebe ostavila bujična poplava u Zadru 2017. godine i izlijevanje Zrmanje u Obrovcu u svibnju 2023. godine.

Ciklonska aktivnost nad Sredozemljem tog je mjeseca izazvala posebno dramatičnu situaciju na području Italije, u regiji Marche i Emilia-Romagna.

Obilna i dugotrajna kiša uzrokovala je ozbiljne poplave i klizišta s katastrofalnim posljedicama: nekoliko je osoba poginulo, čitavi gradovi našli su se pod vodom, 900 ljudi je moralo biti evakuirano iz svojih domova.

Na završnoj konferenciji u Veneciji, održanoj 24. svibnja, nitko nije ostao ravnodušan na potresne snimke sanacije posljedica poplave, koja je netom uoči okupljanja, ponovno uz ljudske i materijalne gubitke, zadesila regiju Marche drugu godinu zaredom.

Ove su posljednje katastrofe samo još jednom potvrdile aktualnost i važnost projekta STREAM, kao i svih budućih zajedničkih napora u usvajanju dugoročnih preventivnih mjera protiv poplava, tim više jer se procjenjuje da će uslijed ekstremnih vremenskih prilika rizik od poplavljenosti obalnih područja rasti u narednih 50 do 100 godina.

„Klimatske promjene se događaju i mi im svjedočimo, zato se mora prilagođavati i naš odgovor na ekstremne vremenske uvjete“, upozorava ravnateljica županijske razvojne agencije Marina Dujmović Vuković.

Ancona nabavila opremu za kontrolu kvalitete mora, Venecija mjerače vodostaja, a Zadar opremu za upozorenje i intervencije

U okviru projekta STREAM taj je odgovor bio usmjeren na unapređenje tehnologije potrebne za nadzor i povećanje upravljačkih sposobnosti za brzo reagiranje na katastrofalne poplave izradom katastra poplava, karata rizika i razvojem plana upravljanja rizikom od poplava.

To je prije svega podrazumijevalo:

  • unapređenje znanja o poplavama,
  • poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava,
  • osnaživanje kapaciteta hitnih službi za pravovremeno reagiranje s ciljem smanjenja ljudskih, društvenih i ekonomskih gubitaka u slučaju poplave.

Projektne aktivnosti osmišljavane su i dogovarane kroz sastanke u skladu s potrebama određenog projektnog područja. Primjerice, Ancona je kao brodarsko središte prepoznatljiva po problemu zagađenja, tako da je u okviru projekta bila usmjerena na nabavku opreme za kontrolu onečišćenja mora.

S druge strane, Venecija vodi dugogodišnju borbu s povećanim razinama mora pa su u tu svrhu u laguni postavljene bove s mjeračima vodostaja.

Interventni centri opremljeni novim tehnologijama

Opremanje interventnih centara u Hrvatskoj i Italiji vrijednom opremom i novim tehnologijama koje će omogućiti brže i kvalitetnije djelovanje u kriznim situacijama, od iznimnog je značaja za Programsko područje, istaknula je za naš portal voditeljica projekta Mia Perica. Kako bi se nabavila adekvatna oprema, potrebna za uvid u realno stanje na terenu te ona neophodna za izlazak na intervenciju, ispitane su potrebe žurnih službi te se krenulo u realizaciju nabavke opreme.

„Kroz projekt je nabavljena oprema poput vatrogasnog vozila, čamci za spašavanje, kontejneri, pomoćna vozila za prijevoz sanacijske opreme, usisne cijevi, odjeća i obuća potrebne za izlazak na intervencije i dr. 

Važno je napomenuti da je Stožer civilne zaštite Zadarske županije dobio novi radiokomunikacijski sustav koji je funkcionalan na udaljenim područjima. Riječ je o neovisnom sustavu korisnom u slučaju zakazivanja postojećeg. Preostale su se aktivnosti odnosile na edukacije namijenjene interventnim timovima i na osvještavanje šire javnosti programskog područja, kako se ponašati u slučaju poplave“, nabrojala je Perica.

Kišni vrtovi kao novi urbani sustavi odvodnje

Uz nabavku vrijedne vatrogasne opreme koja je ustupljena na korištenje krajnjim korisnicima – Vatrogasnoj zajednici Zadarske županije, Vatrogasnoj zajednici Grada Zadra, Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar te nabavku radiokomunikacijskog sustava za Stožer civilne zaštite Zadarske županije, Agencija je na području Zadarske županije organizirala izgradnju tri kišna vrta ukupne vrijednosti 449.000 eura. Riječ je o inovativnom urbanom sustavu odvodnje, ustupljenom na korištenje Gradu Zadru i Gradu Biogradu na Moru.

Katastar poplava poslužio je kao alat za definiranje poplavnih točaka na području Zadarske županije. Pomoću katastra poplava jasno smo mogli definirati koja su za nas problematična područja te su tako odabrane mikrolokacije za izgradnju kišnih vrtova“, objašnjava Perica.

Izgrađena su tri kišna vrta:

  • u parku Vruljica,
  • Područnoj školi Krune Krstića u Ploči
  • Biogradu na Moru, područje iznad Jadranske magistrale,

izrađena su i idejna rješenja za izgradnju novih kišnih vrtova u gradu Zadru na četiri lokacije (k.č. 2208/1 k.o. Zadar, k.č. 3333/11 k.o. Zadar, 3838/3 k.o. Zadar, 4676/8 k.o. Zadar), a primjer ove dobre prakse trebao bi u dogledno vrijeme zaživjeti i u Gradu Poreču, koji je također izradio idejno rješenje za kišne vrtove.

Višestruke dobrobiti kišnih vrtova

Dobrobiti kišnih vrtova su višestruke: u praksi su se pokazali funkcionalnima te su prepoznati i kao mjesta za odmor i rekreaciju.

„Navedeni sustav je višestruko povoljnije rješenje u odnosu na postojeći klasičan sustav odvodnje. Samoodrživ je, jer mu nije potrebno previše zalijevanja, osim u sušnim periodima te je jednostavan za održavanje. Drenažni slojevi usporavaju prodiranje vode, koja se pročišćuje te kao takva odlazi u podzemne vode, dok viškove iste upijaju biljke upojnog karaktera, pomno odabrane projektom.“

Nastavak suradnje i nakon završetka projekta

U okviru projekta STREAM osmišljeni su i određeni mehanizmi djelovanja koji će omogućiti nastavak suradnje i po njegovom završetku.


„Talijansku i hrvatsku stranu povezali smo kroz i-flood platformu, koja u realnom vremenu prikazuje stanje na terenu. Tako interventni timovi na sučelju platforme mogu vidjeti što se događa na terenu i izaći na intervenciju ukoliko je potrebno. Također smo se obvezali održavati godišnje sastanke nadzornog odbora kako bi tim stručnjaka mogao razmijeniti iskustva i primijeniti znanja na buduće projekte“, kaže Perica te dodaje kako se mogućnost nastavka suradnje otvara i kroz nadolazeće pozive na dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa.

Sigurno je, ističe, da će uključene strane nastaviti suradnju i kroz buduće projekte raditi na ovoj tematici jer je problem s poplavama i drugim elementarnim nepogodama sve učestaliji, a kako su svi složno zaključili u Veneciji, dijeljenjem znanja i iskustava doprinijet će se zaštiti priobalnog područja i lakše nositi s budućim izazovima koje poplave uzrokuju.

Jačanje kapaciteta

Iako ZADRA NOVA ima iza sebe iskustvo u provedbi kao nositelj projekata, STREAM se svakako pokazao jednim od kompleksnijih za implementaciju s obzirom na visinu budžeta, broj partnera i projektnih aktivnosti. Usporedbe radi, Perica je u okviru PEPSEA-a, projekta koji se bavio zaštitom i očuvanjem Jadranskog mora od onečišćenja, koordinirala rad osmero partnera unutar puno skromnijeg budžeta, što je ujedno značilo i jednostavniju provedbu.

„Osim same koordinacije 20 institucija, kojima smo pomagali pri implementaciji projektnih aktivnosti, provođenju postupaka nabava, savjetodavno, administrativno itd., imali smo i vlastite aktivnosti poput nabavke tematske opreme, educiranja stručnih timova, infrastrukturnih radova i izrade izvješća“, opisala je voditeljica projekta.


"Najkompleksnija aktivnost svakako je bila izgradnja kišnih vrtova; trebalo je sudjelovati u koordinaciji radova što je uključivalo odlaske na teren, kontrolu izgradnje, donošenje pravovaljanih odluka s nadzornim inženjerom i projektantom te praćenje definiranih rokova..."

"Posebice je bilo bitno da se svi radovi izvedu sukladno Ugovornim obvezama te u skladu s vremenskim okvirom jer, kako znamo, svaki projekt ima definirani rok trajanja. Možemo kazati da su svi postavljeni parametri uspješno i realizirani.“

Za samu javnu ustanovu ZADRA NOVA, upravljanje ovako jednim velikim i složenim projektom definitivno je značilo jačanje vlastitih kapaciteta kroz učenje i rad, zaključuje naša sugovornica:

„Upravljanje projektima nosi sa sobom velike izazove, ali je ujedno i prilika da naučimo mnogo i sagledamo projektnu problematiku dublje.“

Kroz projekt STREAM – Strategic development of flood management unaprijeđena su znanja o poplavama, osnaženi kapaciteti hitnih službi te poboljšan sustav ranog upozorenja nabavom suvremene tehnologije. Uvedena su i inovativna rješenja za problem oborinske vode – kišni vrtovi, a izrađen je i idejni projekt novog urbanog sustava odvodnje za četiri nove lokacije u Zadarskoj županiji.

O projektu

Naziv projekta: STREAM – Strategic Development of Flood Management

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: INTERREG Italija-Hrvatska 2014. – 2020.

Intenzitet potpore: 85%

Bespovratna EU sredstva:7.999.909,13 EUR

Ukupna vrijednost projekta: 9.411.657,83 EUR

Razdoblje provedbe: 01.04.2020. – 30.6.2023.

Nositelj projekta: Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partneri na projeku: Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, Sveučilište u Zadru, Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA, Karlovačka županija, Grad Poreč, Regionalna agencija za prevenciju, okoliš i energiju Emilia-Romagna, Razvojna agencija za prevenciju, okoliš i energiju Puglia, Nacionalno istraživačko vijeće (Rim), Europsko-mediteranski centar za klimatske promjene. Veleučilište Marche, regija Marche, Sveučilište u Teramu, Sveučilište u Veneciji, Grad Venecija
Pridruženi partneri: Hrvatske vode, Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, Regionalna agencija za teritorijalnu i civilnu zaštitu, regija Emilia-Romagna, regija Puglia.


 

Fotogalerija

 

#Oznake

 

Materijali (tekstovi, fotografije, grafike i ostalo) na web stranicama egradnja.hr zaštićeno su intelektualno vlasništvo tvrtke T&S d.o.o. Zadar ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ako želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

 

Kišni vrtovi kao novi urbani sustavi odvodnje

×
Podržite Naš Sadržaj
Jedinstvenim autorskim sadržajem približavamo vam priče o uspješnim projektima gradnje i uređenja objekata. Iza svake naše objave stoji dug proces prikupljanja informacija i uređivanja sadržaja, kojim vam želimo pružiti što više kvalitetnih objava uz ugodno iskustvo čitanja i profesionalne fotografije.
 
Ako vam se sviđa naš sadržaj i želite nas podržati kako bismo kreirali još više kvalitetnih priča za vaš užitak čitanja, podržite nas jednokratnom uplatom u željenom iznosu.
Podaci za popunjavanje virmana su sljedeći:
Broj računa: HR2524020061100040300
Poziv na broj: 00-100
 
Ako nas u ovom trenutku niste u mogućnosti podržati uplatom, podijelite link objave na vašim društvenim mrežama i nastavite čitati i pratiti stranice portala egradnja.hr
© 2024 T&S d.o.o.