Valamar Amicor Green Resort – uz DGNB certifikat do potpune održivosti

Obiteljski resort razvijen i usklađen s najvišim standardima zelene gradnje u okviru međunarodnog certifikacijskog sustava DGNB
  • Foto: Valamar Riviera

Kada je u Hrvatskoj 2021. započelo certificiranje zgrada prema sustavu DGNB Njemačkog savjeta za održivu gradnju, Valamar je bio među prvim poslovnim subjektima u zemlji koji su registrirali svoj projekt za certifikaciju prema ovom vodećem svjetskom znaku kvalitete za održivu gradnju.

Adria Electronic uređaji u kampu Valamar Amicor Green Resort

 

amicor green resort

 

Njihov Amicor Green Resort na Hvaru, otvoren sredinom srpnja 2022.,  zamišljen je kao prvi zeleni resort u Hrvatskoj koji će udovoljavati najvišim standardima održive gradnje i prostornog planiranja u svrhu očuvanja prirode i ublažavanja klimatskih promjena.
U skladu s načelima održive gradnje, u uređenju interijera korišteni su prirodni i reciklirani materijali. 

amicor resort interijer

 

amicor interijer prirodni materijali

 

Za izgradnju vila unutar kompleksa upotrebljeno je drvo kao jedan od najodrživijih građevinskih materijala, dok je recikliranje novih smještajnih jedinica u 100 postotom opsegu moguće zbog primjene prefabricirane gradnje. Korištenjem zelenih proizvoda i tehnologija u projektiranju i gradnji dostignut je pak najviši stupanj energetske učinkovitosti.

Jedan od uvjeta za dobivanje zelenog certifikata bilo je i praćenje potrošnje energije za vrijeme rada objekta, što su proveli u suradnji s tvrtkom Adria Electronic iz Rijeke, najvećim proizvođačem pametnih soba u regiji, s iskustvom u opremanju više od 100000 smještajnih jedinica diljem svijeta. U Amicoru je razvijen sustav za nadzor potrošnje električne energije, utroška vode, kvalitete zraka i CO2 otiska u vilama. 

 

Amicor Green resort Hvar sa Adria Electronic sustavom praćenja potrošnje
U suradnji s Adria Electronic-om razvijen je Sustav za prikaz potrošnje gosta za vrijeme njegovog boravka u objektu, a sve s krajnjim ciljem da ga se usmjeri na štednju energije i ostvarivanje što manjeg energetskog učinka na okoliš

 

Premda je fokusirana na hotelijerstvo i svoj brend pametne sobe ADRIA, koja je instalirana u više od 1000 objekata, Adria Electronic na tržištu sudjeluje i na raznim projektima poput ovog na Hvaru, koji je zahtijevao specifična znanja i iskustva u procesima automatizacije, nadzora i upravljanja sustavima. Sustav koji su razvili specijalno za potrebe Valamar Amicor Green Resorta skreće pozornost na štednju energije i pomaže u podizanju ekološke svijesti, čime se u konačnici ostvaruje pozitivan učinak na okoliš.

eko vila dgnb

 

O složenom procesu certificiranja, koji podrazumijeva usklađivanje s DGNB kriterijima od faze planiranja koncepta proizvoda do same izgradnje, očekivanim rezultatima i daljnjim ulaganjima u održivi turizam, a čiji je predvodnik u zemlji upravo ova vodeća turistička kompanija, razgovarali smo s Ivanom Kristom, direktorom Sektora investicijskih projekata u Valamar Rivieri.

 

Što vas je kao investitora potaknulo da odaberete upravo DGNB za certificiranje projekta, a ne neke druge certifikate zelene gradnje?

DGNB certifikat je specifičan po holističkom pristupu jer procjenjuje sve glavne aspekte održivosti - ekološki, ekonomski i socijalno-kulturološki s ciljem stvaranja životne okoline koja će biti ekološki kompatibilna i ekonomična uz razumno korištenje resursa te će, prije svega, štititi zdravlje, udobnost i učinkovitost svojih korisnika. Bitna razlika u odnosu na druge certifikate je vrednovanje ekonomskog i društvenog aspekta. Osim toga, DGNB vodi brigu o tehničkim aspektima planiranja, projektiranja i gradnje, promišlja o cjeloživotnom otisku zgrade na okoliš i ljude, analizira lokaciju iz više aspekata, a posebno nam je zanimljiva priča o analizi klimatskih rizika koja se provodi kroz DGNB.“

Amicor Green resort Hvar sa Adria Electronic sustavom praćenja potrošnje

 

Amicor Green resort Hvar sa Adria Electronic sustavom praćenja potrošnje i DGNB Greenika

 

Koliko traje proces dobivanja certifikata i koje ste zahtjevne DGNB kriterije morali ispuniti? 

Proces certifikacije smo podijelili na predcertifikat/certifikat za nove objekte, odnosno Eko Vile različitih tipova (novogradnja) te konačno certifikat za ukupan resort. Razlog je više faza realizacije ukupnog investicijskog plana za Valamar Amicor Green Resort. Svaki tip Eko Vile zasebno prolazi kroz proces predcertifikacije/certifikacije. Trenutno smo u završnoj fazi (bodovanje) predcertifikacije Eko Vila. Zbog spomenute faznosti, proces certifikacije traje dvije godine te očekujemo završetak, odnosno izdavanje predcertifikata do ljeta 2024., a samog certifikata do kraja ove godine za Eko Vile. Ukupno smo morali ispuniti 29 kriterija za proces predcertificiranja. 

eko vila valamar

 

Je li vam neki od tih kriterija predstavljao poseban izazov?

Najveći izazov je odabir materijala i dostupnost istih na hrvatskom tržištu. Potrebno je upravljati cjelovitim procesom, od planiranja do same ugradnje, npr. maksimalan rezultat je dobiven za dokazivanje potpunog ekološkog uklanjanja objekata, odnosno Eko Vila.“

Na koji način se vrednuje ispunjavanje kriterija?

Svaki kriterij ima više pokazatelja koje treba zadovoljiti, a svaki pokazatelj definirane razine rezultata koje treba postići i pripadajući broj bodova. Razina rezultata ovisi o prezentiranom dokazu. Pregled dokaza, provjeru postignutih rezultata i bodovanje daje ovlašteni revizor, a konačnu ocjenu Hrvatski savjet za zelenu gradnju, aktualni ovlašteni sistemski partner DGNB-a.  Zbrojem svih bodova, uzimajući u obzir važnost pojedinog kriterija u ukupnim bodovima, dobiva se finalni rezultat, odnosno razina certifikata. Za postizanje ciljanih rezultata potrebno je planirati koncept samog proizvoda i način gradnje prema standardima DGNB-ja, a što podrazumijeva implementaciju istih kroz projektno-tehničku dokumentaciju, procedure nabave i kontrolu realizacije na gradilištu. Kontrola podrazumijeva provjere tehničkih listova i ekoloških certifikata svakog pojedinog materijala do raznih mjerenja, npr. zrakopropusnost ovojnice građevine, mjerenje kvalitete zraka unutarnjeg prostora, termografija..., a kojima se dokazuju postignuti rezultati.“

Koje ste to oblike gradnje i materijale koristili kako biste zadovoljili standarde DGNB-a?

eko vila modularna gradnja

 

Industrijskim načinom gradnje za jednaku neto površinu ostvarena je 10 posto manja građevinska bruto površina smještajne jedinice. Značajni dio procesa gradnje odvija se u tvornici pod kontroliranim uvjetima, čime su postignuti kraći rokovi gradnje. Građevine su izvedene s tzv. ''SIP'' sistemom ukrućenih drvenih panela s ispunom od mineralne vune, sistemom rešetkastih drvenih nosača za krovište. Osnovni drveni materijal je sibirski ariš austrijskog proizvođača HASSLACHER Gruppe, proizvod koji sadrži razne zelene certifikate poput FSC-a, a koji se koristio za masivne drvene obloge  zidova i stropova. Izvrstan rezultat postignut je kroz Life Cycle Assessment, analizu koja se koristi za ispitivanje ekološkog otiska zgrade na okoliš i ljude tijekom cijelog životnog vijeka. Taj rezultat dokazuje da smo koristili materijale najviše moguće ekološke kvalitete, odnosno one s ekološkom oznakom kvalitete.

Kako je optimizirana potrošnja energenata unutar smještajnih jedinica?

U suradnji s Adria Electronic-om razvijen je Sustav za prikaz potrošnje gosta za vrijeme njegovog boravka u objektu, a sve s krajnjim ciljem da ga se usmjeri na štednju energije i ostvarivanje što manjeg energetskog učinka na okoliš. Parametri koji se mjere i prikazuju su potrošnja električne energije i vode te, inače apsolutna novost u odnosu na našu prijašnju praksu, CO2 otisak Vile. Ugrađen je i senzor Adria Electronica za kvalitetu zraka koji pokazuje ppm razinu i informira gosta o povišenim vrijednostima te kada je potrebno osvježiti prostoriju.

Sve naše goste informiramo o prednostima zelene zgrade u kojoj borave, na neki način upućujemo ih na to kako se ponašati u smislu uštede energije i vode, smanjenja CO2 otiska i proizvodnje otpada, korištenja alternativnih vrsta prijevoza unutar resorta i slično.

 

eko vila štednja energije

 

Je li ovakav oblik gradnje značio i veće troškove ulaganja u odnosu na vaše druge objekte?

Veći troškovi ostvaraju se kroz različite kategorije: od dodatnih sudionika gradnje kao što su konzultant i revizor/auditor za DGNB, troškova samog procesa certifikacije, dodatna mjerenja i prikupljanje dokaza za DGNB kriterije, dodatni angažman projektantskog tima, materijali s EPD certifikatima, modularni način gradnje u odnosu na tradicionalni... No, kako kao Valamar društvo želimo postići izvrsnost u gradnji i/ili rekonstrukciji naših projekata u budućim razdobljima, interno sve shvaćamo kao proces učenja i unaprjeđenja naših kapaciteta, dok s druge strane povećavamo vrijednost svojih nekretnina, potičemo njihovu provjerenu održivost tijekom cijelog životnog vijeka, a od gostiju koji nas posjećuju apsolutno dobivamo pozitivan feedback na naše usluge i prostor koji smo na „zeleni“ način pripremili kroz projekt Amicor Resorta.“

valamar dgnb

 

Kako biste opisali suradnju svih uključenih na projektu?

Kao cjeloviti proces planiranja, izvedbe i održavanja objekata, zelena gradnja odabrana je još u fazi inicijacije i definiranja projekta. Kao projektni rezultat, pokazatelj uspjeha, odabran je DGNB certifikat. Prilikom uključivanja u projektni tim i definiranja projektnih zadataka, svim su sudionicima prezentirani DGNB kriteriji kao ključan aspekt uspjeha projekta. Kroz projektni rad smo uvijek naglašavali i propitivali utjecaj pojedine projektne aktivnosti na DGNB kriterije. Svi sudionici su to izvrsno prihvatili i proaktivno o istome vodili računa.

Tko je bio zadužen za izradu projekta?

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije je bio zadužen projektantski studio Tissa d.o.o. iz Poreča. Iznimno bitno je postaviti uvjete za ostvarenje DGNB kriterija kroz projektnu i tender dokumentaciju. Ostvarili smo izvrsnu suradnju uz podršku konzultanata/revizora koji su imali bitnu ulogu kontrole kroz sve faze projektiranja. Za tu ulogu posebno zahvala kolegama Snježani Turaliji (Greenika) i Robertu Smodišu (Smodiš Nepremičnine).

Amicor Green resort Hvar sa Adria Electronic sustavom praćenja potrošnje i DGNB Greenika

 

Kakvu vam dodatnu kvalitetu na tržištu donosi ovaj certifikat? Odabiru li vas gosti upravo zbog njega i je li vrednovan od strane struke? 

Prvu povratnu informaciju dobili smo još u fazi planiranja kada je gostima Kampova prezentiran Ogledni objekt izgrađen u Poreču. Kroz provedenu anketu i intervju, već smo tada dobili jako pozitivne reakcije. Gosti su iznimno zadovoljni, što pokazuje visoka popunjenost Resorta. Radili smo i analizu zadovoljstva korisnika i svi su oduševljeni našim „zelenim“ pristupom izgradnji, odražavanju i upravljanju Eko Vilama.Valamar Amicor Green Resort je redovno među nagrađenim i nominiranim za eko resorte; izabran je kao jedan od tri finalista za "Hotel Innovation Award 2023", priznanje koje se dodjeljuje istaknutim novim hotelima na području Europe, ove godine s fokusom na održivost. Od 12 nominiranih hotela, Valamar Amicor Green Resort ušao je među prva tri te je posebno istaknut kao primjer održive gradnje i usluga za goste.

amicor green resort gosti

 

Je li potrebno obnavljati DGNB certifikat nakon određenog vremena?

Za novu gradnju nije potrebno obnavljati certifikat, no mi možemo tijekom ovog procesa unaprjeđivati svoj sustav jer kroz DGNB certificiranje dobivamo i upute, odnosno mjere koje je poželjno uključiti prilikom daljnjeg razvoja resorta. Ovo je proces koji je tek započeo, a mi ćemo nastojati pratiti sve nove trendove vezane uz održivost zgrada i prostora.

Sastavni dio vašeg održivog poslovanja je doprinos razvoju i prosperitetu lokalne zajednice.

U okviru strategije održivosti usvojene 2022., Valamar se posebno fokusirao na cjelokupni lanac vrijednosti u svrhu pozitivnog utjecaja na društvo i destinacije u kojima posluje. Poticanje domaćeg gospodarstva i razvoj lokalnih proizvoda i usluga čine važnu kariku u razvoju održivog turizma. U Valamaru je u prošloj godini 78 posto hrane i pića nabavljeno u Hrvatskoj te je zaposleno 83 posto domicilnih djelatnika. Provodimo niz društvenih projekata, poput prošlogodišnje izgradnje vrtića u Poreču, a tu su i različite inicijative za očuvanje prirodnih resursa i bioraznolikosti kao što je sadnja novih stabala s gostima.

valamar održivi turizam

 

Godinama provodite značajna ulaganja u održivi turizam. Vaši objekti nositelji su niza zelenih oznaka i certifikata. Što vam je bio poticaj za kretanje u tu „zelenu“ priču?

Kao vodeća turistička tvrtka u Hrvatskoj, Valamar ima posebnu odgovornost sustavno primjenjivati visoke standarde u ključnom resursu turizma - zaštiti okoliša, što smanjuje izloženost klimatskim rizicima. Prošle godine Valamar je nastavio snažno ulagati u održivi turizam te 100 posto električne energije dolazi iz obnovljivih izvora, od čega fotonaponske elektrane u Valamar hotelima i ljetovalištima pokrivaju šest posto ukupnih potreba. Emisije stakleničkih plinova smanjene su za 67 posto od 2015. godine, od kada je uloženo preko 65 milijuna eura u obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, razvoj destinacija te brojne programe za zaposlenike i podršku zajednici. Prema najnovijoj analizi Bloomberga, Valamar je ostvario najbolju ESG ocjenu u Hrvatskoj i jedina je turistička kompanija na listi. Također, nagrađeni smo srebrnom medaljom EcoVadisa, globalne agencije za ocjenjivanje širokog spektra održivosti poslovanja, čime je Valamar postao prva i jedina hrvatska turistička kompanija čije su održive prakse prepoznate na svjetskoj razini.

valamar hvar


 

Fotogalerija

 

#Oznake

 

Materijali (tekstovi, fotografije, grafike i ostalo) na web stranicama egradnja.hr zaštićeno su intelektualno vlasništvo tvrtke T&S d.o.o. Zadar ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ako želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

 

Valamar Amicor Green Resort – uz DGNB certifikat do potpune održivosti

×
Podržite Naš Sadržaj
Jedinstvenim autorskim sadržajem približavamo vam priče o uspješnim projektima gradnje i uređenja objekata. Iza svake naše objave stoji dug proces prikupljanja informacija i uređivanja sadržaja, kojim vam želimo pružiti što više kvalitetnih objava uz ugodno iskustvo čitanja i profesionalne fotografije.
 
Ako vam se sviđa naš sadržaj i želite nas podržati kako bismo kreirali još više kvalitetnih priča za vaš užitak čitanja, podržite nas jednokratnom uplatom u željenom iznosu.
Podaci za popunjavanje virmana su sljedeći:
Broj računa: HR2524020061100040300
Poziv na broj: 00-100
 
Ako nas u ovom trenutku niste u mogućnosti podržati uplatom, podijelite link objave na vašim društvenim mrežama i nastavite čitati i pratiti stranice portala egradnja.hr
© 2024 T&S d.o.o.