Obnova i sanacija ninskih mostova

Ninski mostovi nakon katastrofalne poplave 2017.
  • Foto: Spegra inžinjering
Ninski most

U rujnu 2017. uslijed obilnih kiša došlo je do nezapamćene poplave u Zadru i široj okolici, štete su se zbrajale mjesecima, a jedno od poznatijih oštećenja zadesilo je i povijesnu jezgru Nina, gdje je poplava u potpunosti uništila dva povijesna mosta.

Postupak rekonstrukcije Gornjeg i Donjeg mosta započeo je u studenom 2018. godine, te su mostovi potpuno obnovljeni u lipnju 2020. godine. Za izvođenje radova zaslužna je tvrtka Spegra inženjering iz Splita. U nastavku slijedi razgovor s predstavnicima Spegra inženjeringa. 

 

Javnosti je poznato kako je nedavno dovršena obnova Gornjeg i Donjeg ninskog mosta. Možete nam ukratko opisati projekt?

Donji i Gornji most u gradu Ninu tijekom povijesti više su puta razarani bujičnim poplavama ili su bili oštećeni zbog popuštanja temeljnog tla. Izvedenom rekonstrukcijom i obnovom riješen je problem temeljenja mostova i popuštanja bujičnog toka kroz prošireni protočni profil ispod svodova mosta. Nadtemeljna kamena konstrukcija mostova ojačana je izvedbom stabilizirajućih armiranobetonskih elemenata unutar kamenog ziđa koji nisu vidljivi na vanjskim površinama mosta.

Kameno ziđe i svodovi izvedeni su u izvornom obliku i dimenzijama, a za obnovu su u najvećoj mjeri korišteni stari kameni zidni elementi. Za zidanje, fugiranje i injektiranje kamenog ziđa korišteni su bescementni mortovi i injekcijske smjese na bazi prirodnog hidrauličnog vapna i pucolana. U slučaju Gornjeg mosta obnovom je sačuvana izvorna nosiva funkcija kamenih svodova, a u trupu mosta izveden je zbijeni kameni ispun povrh kojeg se izvodi tradicionalno opločenje kolnika mosta kamenim prizmama. Prikazanom obnovom rekonstruiran je izvorni izgled mosta, a korišteni materijali za ziđe kompatibilni su izvornom ziđu. Posebna pažnja posvećena je trajnosti građevine za koju je od presudne važnosti trajnost armiranog betona i sidara za povezivanje ziđa i betona. Stoga su odabrani betoni odgovarajuće kvalitete, a armatura i sidra na Gornjem mostu izrađeni su od nehrđajućeg čelika za armiranje odgovarajuće kvalitete.

U slučaju Donjeg mosta, u osnovi je zadržano isto rješenje nadtemeljne konstrukcije iz zadnje rekonstrukcije iz 1988. godine, koje je unaprijeđeno dodatnim povezivanjem ziđa s armiranobetonskom konstrukcijom i poboljšanim detaljima izvedbe. Stoga je u Donjem mostu u zamijenjenim armiranobetonskim elementima odabran ugljični čelik za armiranje (kao i u zadržanim, postojećim elementima). Sidra i zatege su, kao i na Gornjem mostu, od nehrđajućeg čelika.

Na Donjem mostu osigurana je mogućnost pregleda konstrukcije kroz revizijska okna u sanducima i predviđeno je trajno praćenje parametara korozije armature pomoću ugrađenih senzora.

 

S obzirom na karakter ranije postojećih povijesnih mostova, te utjecaj ekstremnih oborina koje su stizale sa velikog slivnog područja i u kratkom periodu uzrokovale nastalu štetu te utjecale na bitnu promjenu natopljene podloge, kažite nam koju ste tehniku pri saniranju koristili? Također, tko su bili projektanti, konzultanti, te nadzorni inženjeri na projektu?

Obnova i rekonstrukcija Donjeg mosta u gradu Ninu obuhvatila je uklanjanje urušenih dijelova mosta kao i dijelova mosta koji su u poplavi doživjeli neprihvatljive pomake i deformacije, njihovu ponovnu izvedbu (rekonstrukciju), zatim sanaciju dijelova armiranobetonske konstrukcije izloženih koroziji armature, međusobno povezivanje čelnih zidova i armiranobetonskih dijelova konstrukcije i izvedbu novog kolničkog zastora mosta.

Temeljno tlo ispod mosta je stabilizirano injektiranjem i izvedbom pilota. Temelji svih svodova stabilizirani su izvedbom bušenih pilota. Piloti i naglavne grede su dilatirani od armiranobetonskih sanduka, a slobodni profil za protok vode ispod srednjeg i zadnjeg svoda su povećani izvedbom armiranobetonske ploče na dnu protočnog profila koja povezuje pilote s obje stane raspona kamenih svodova.

Obnova i rekonstrukcija konstrukcije Gornjeg mosta u Ninu je obuhvatila povezivanje i konsolidacije čelnih zidova i trupa mosta te rekonstrukcije zidanih svodova (svođenih propusta) na način da se poveća njihova otpornost na prometna, potresno i hidrauličko djelovanje (vodni val, poplava). Glavni projektant je bio izv.prof.dr.sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ. Projekt temeljenja mosta izradio je Geokon-Zagreb d.d., projektant temeljenja je Goran Grget, dipl.ing.građ., a projekt konstrukcije izradio je Građevinski fakultet u Rijeci, projektant konstrukcije je izv. prof.dr.sc. Davor Grandić, dipl.ing.građ. Nadzorni inženjer na projektu bio je dr.sc. Mario Ille, dip ing.građ.

 

Za razliku od dva povijesna tu je također i jedan sasvim novi most koji bitno vizualno, tehnički i prometno odudara od povijesnih mostova. Možete nam kazati o kakvom je mostu riječ?

Ovdje se ne radi o mostu jer ne spada u tu kategoriju već o propustu koji je izveden umjesto armiranobetonske cijevi velikog profila, kojom se osiguravalo dolazak mora do solane. Ovo novo rješenje bolje je za efikasno funkcioniranje procesa u solani i trajno rješava problem kontakta Ninske solane s morem.

 

Kako ste pristupili obnovi povijesnih mostova te koliko je za Vas bio zahtjevan ovaj zadatak?

 

Ovo je za nas bio uvjetno rečeno rutinski posao, budući da smo prije toga radili na desetak kamenih mostova sličnog karaktera oštećenja, a i ukupne dužine. Najvažniji među njima svakako je Stari Most u Mostaru. Spomenička baština nikada ne prelazi oko dvadeset posto naše godišnje realizacije pa je to tako i u ovom slučaju, ali naše ogromno iskustvo i znanje pripomaže jednostavnijoj, bržoj i kvalitetnoj izvedbi projekta.

 

Evidentno je da su Vaši radovi utjecali i na rješavanje drugih urbanih elemenata starog grada Nina, poput kanalizacije, odvodnje, krajobraza. Možete nam opisati u kojoj mjeri i na koji način su obuhvaćeni navedeni elementi?

Sve što je Projektant predvidio mi smo ispoštovali, uz napomenu da su se te instalacije postavljale dislocirano od tlocrta mosta, kroz za to pripremljene cjevovode koji su podzemno provučeni kroz tlo posebnom tehnologijom kopanja kompjuterski navođenom krticom. Ovo omogućava neovisnu intervenciju za slučaj potrebe i nije potrebno raditi nikakve građevinske intervencije u trupu mostova ako dođe do situacije da je intervencija potrebna.

 

Kakva je bila suradnja s predstavnicima investitora od grada Nina, do Hrvatskih cesta?

Suradnja sa svim sudionicima na projektu obnove i rekonstrukcije Donjeg i Gornjeg mosta u gradu Ninu je bila izuzetno korektna, profesionalna i uspješna, čemu svjedoči i sam pogled na obnovljene mostove. Spegra ima tradiciju dugu više od 30 godina tijekom koje smo stekli ugled i povjerenje kako kod institucija tako i kod projektanata, konzervatora... Naše znanje, iskustvo i reference čine nas poželjnim partnerom na ovakvim projektima. Na kraju ovog projekta svi smo zadovoljni učinjenim, a nadamo se najviše lokalno stanovništvo koje može uživati u svojoj baštini, onakvoj kakva je prije bila.

Radili ste na sanaciji povijesnog mosta u Dubrovniku te u Mostaru, a nedavno i na bitno drugačijem projektu sanacije Paškog mosta, te mosta Slobode. Koji je sljedeći projekt pred Vama?

Sljedeći projekt koji je pred nama je Sanacija nadvožnjaka Luka i Pojatno te projekt izvanrednog održavanja cestovnih objekata na brzoj cesti Solin-Klis. Isto tako, u pripremi smo za početak radova na mostu Mladosti u Zagrebu.

 

Javnosti su već poznati problemi s radnom snagom, kako se Vaša tvrtka nosi s ovim izazovima?

Trenutna fluktuacija zaposlenika u firmi Spegra se kreće oko brojke od otprilike 200 zaposlenika. Trenutno je u Spegri zaposlen i određen broj stranih državljana, pretežno iz Bosne i Hercegovine koji uspješno odrađuju poslove na koje su raspoređeni. Vrsta radova koje radimo, pogotovo sanacija kulturne baštine, traži i posebno obučene i iskusne majstore. Oni su ti koji uz svo znanje i iskustvo naših inženjera također stvaraju razliku. Imamo ih više nego drugi, no ni približno koliko bismo željeli i preostaje nam i dalje stvarati nove kadrove. Ono što je važno je da je naš postojeći kadar kvalitetan, s iznimnim 'know how', počevši od inženjera do meštara specijalista, ali spremni smo i želimo ulagati u educiranje novih djelatnika. Tvrtka smo sa stabilnim rastom, 30-godišnjom tradicijom, prepoznati po svom radu ne samo u Hrvatskoj već i u Europi i cilj nam je ojačati postojeći kadar profesionalcima svih građevinskih usmjerenja koji kod nas mogu dobiti jedinstveno znanje i siguran posao s dobrim uvjetima.

 


Autor: Andrijana Jurin, dipl.oec.

 

 

#Oznake

 

Materijali (tekstovi, fotografije, grafike i ostalo) na web stranicama egradnja.hr zaštićeno su intelektualno vlasništvo tvrtke T&S d.o.o. Zadar ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ako želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

 

Obnova i sanacija ninskih mostova

×
Podržite Naš Sadržaj
Jedinstvenim autorskim sadržajem približavamo vam priče o uspješnim projektima gradnje i uređenja objekata. Iza svake naše objave stoji dug proces prikupljanja informacija i uređivanja sadržaja, kojim vam želimo pružiti što više kvalitetnih objava uz ugodno iskustvo čitanja i profesionalne fotografije.
 
Ako vam se sviđa naš sadržaj i želite nas podržati kako bismo kreirali još više kvalitetnih priča za vaš užitak čitanja, podržite nas jednokratnom uplatom u željenom iznosu.
Podaci za popunjavanje virmana su sljedeći:
Broj računa: HR2524020061100040300
Poziv na broj: 00-100
 
Ako nas u ovom trenutku niste u mogućnosti podržati uplatom, podijelite link objave na vašim društvenim mrežama i nastavite čitati i pratiti stranice portala egradnja.hr
© 2024 T&S d.o.o.