Würth-Hrvatska: skladišno-poslovno postrojenje kakvo u Hrvatskoj još nije postojalo

Hörmann rješenja sastavni dio projekta, zbog dokazane kvalitete proizvoda i fleksibilnosti u smislu dostupnih mehanizama i geometrije

  • Foto: Edin Tuzlak
Novo skadišno poslovno postrojenje tvrtke Würth-Hrvatska

Hörmann

S arhitektom Marinom Piršićem iz ureda NFO razgovarali smo o planiranju, projektiranju i izgradnji nove skladišno poslovne zgrade u Velikom Trgovišću.

Tvrtka Würth-Hrvatska je u proljeće 2022. preselila svoje sjedište s lokacije Jankomir u novoizgrađenu skladišno-poslovnu zgradu u Velikom Trgovišću.

Kako bi uspješno akumulirali brzorastući broj zaposlenika te kako bi se pripremili za buduća širenja poslovanja, nova poslovno-skladišna zgrada bila je logičan slijed.

Arhitekt Marin Piršić na navedenom se projektu, kroz proteklih pet godina, nalazio u ulogama projektanta arhitekture i koordinatora suradnika projektanata te predstavnika projektanta na gradilištu.

Marin Piršić, NFO

Kolika je veličina građevine i koje glavne prostorije obuhvaća?

Na parceli površine 43.000 m2 realiziran je zahvat u prostoru koji obuhvaća 25.000 m2 unutarnjih i vanjskih prostora, od kojih 15.000 m2 obuhvaća građevinsku bruto površinu zgrada te 10.000 m2 pripadajućih prometnica, pješačkih puteva i vanjskih trgova.

Na izgrađenom dijelu smješten je skladišni prostor tlocrtne površine 6.500 m2 s ukopanim bazenom opožarene vode od 1.000 m2, uredski prostori na 4.500 m2 s 1.500 m2 pripadajućih terasa i unutarnjih trgova, a ostatak prostora tvore strojarnice i kotlovnice smještene u velikom energetsko-tehničkom bloku veličine 500 m2, pomoćna zgrada od 1.000 m2 s ukopanim bazenima sprinkler instalacije i hidrantske mreže te pomoćna zgrada reciklažnog dvorišta.

Tvrtka među ostalim posjeduje i skladište kemikalija, a koje se zbog zahtjevnosti, u prvom redu površine, visine i kapaciteta prostora, nije moglo regulirati samo kroz hrvatske propise iz područja zaštite od požara za prostore gdje se smještaju zapaljive tekućine. Zato je trebalo na državnoj razini ishoditi dopuštenje za korištenje američkih (NFPA) normi. Dopuštenje je ishođeno te je prostor u ovom pogledu u cijelosti projektiran sukladno odredbama stranih smjernica.

Istaknite nam neke posebnosti, po čemu je ovo drugačiji objekt u odnosu na standardne skladišno - poslovne zgrade?

Riječ je o uredskoj zgradi visoke kvalitete, a posebnost se krije u skladišnoj dilataciji, gdje je prema uputi investitora skladište moralo imati puno prozora, tj. prirodnog svjetla. Rezultat je 36 prozora viših od 6 m na tri vanjske fasade, 60-ak manjih prozora na fasadi koja gleda prema vrtu sa zelenim mostovima kojeg dijeli s uredskom dilatacijom te gotovo 50 krovnih kupola i osam utovarnih pozicija.

Kako je odabran vaš ured?

Investitor je proveo pozivni natječaj 2017. i tad je rad ureda NFO bio odabran kao pobjednički. Time smo dobili priliku razraditi investitorovu ideju do realizacije. Tvrtka Würth-Hrvatska brzo raste tako da smo u nekoliko navrata tijekom projektiranja dobili input investitora za povećanjem površine zgrade, kako bi se dodatno apsorbirao potrebni kapacitet, odnosno broj zaposlenika.

Tijekom razvoja projekta i različitih varijanti čitavo vrijeme smo pratili kapacitet i organizacijsku shemu uredskih prostora u različitim vremenskim točkama - po izgradnji, za nekoliko godina, nakon proširenja. Predviđen je fleksibilan koncept koji omogućuje širenje određenog odjela ili grupe odjela, uslijed povećane potrebe za zaposlenicima.

Takav je pristup imao utjecaja i na koncepte instalacijske infrastrukture, budući da količina priključaka mora zadovoljiti potrebama korištenja prostora bez značajnijih preinaka, a za pojedine grupe ureda omogućeno je povećanje i za nekoliko puta. Kod projektiranja fleksibilnih prostora naglasak je na vremenskoj komponenti i mogućnosti transformacije bez značajnih radova na adaptaciji, no složeni element je činjenica da prostor treba omogućiti ispravno korištenje u svakom trenutku.

Hörmann logičan izbor

Koji su uvjeti zbog kojih je Hörmann bio logičan izbor pri projektiranju zgrade?

Hörmann je u zgradi prisutan kroz dva elementa – za utovarne pozicije i protupožarne uvjete. Hörmann sekcijska SPUF42 vrata korištena su na osam utovarnih pozicija za kamione te na poziciji gdje viličar izlazi na loading bay. Hörmann pretovarne rampe, dock shelter i odbojnici korišteni su na pretovarnim mjestima. Rampe su toplinski izolirane tako da nema gubitaka topline kroz pretovarna mjesta.

Hörmann protupožarna klizna i brzopodizna vrata uporabljena su na granicama požarnih sektora.

Skladište je zbog požarnih propisa podijeljeno na četiri požarna sektora:

  • generalno skladište,
  • skladište aerosola,
  • skladište zapaljivih tekućina
  • zaseban sektor gdje se vrši utovar aerosola i zapaljivih tekućina.

Otvori između požarnih sektora moraju omogućiti redovnu operaciju u smislu komunikacije ljudi, viličara, ručnih paletara i slično, no u slučaju havarije moraju omogućiti požarno odvajanje sektora u trajanju čak 120 minuta. Ovo pitanje je riješeno tako što su predviđena dvostruka vrata - na jednoj strani razdjelnog zida smještena su brzopodizna vrata V2021, koja omogućuju redovan prolaz radnika i vozila, a na drugoj strani su klizna protupožarna vrata FST120 u normi EI2120, koja stoje otvorena do eventualnog signala vatrodojave. Pri paljenju signala klizna vrata se zatvaraju i tako se fizički odjeljuju prostori.

Hörmann je odabran kako zbog dokazane kvalitete proizvoda tako i zbog fleksibilnosti u smislu dostupnih mehanizama i geometrije. Prednost fleksibilnosti proizvoda prilikom projektiranja je važna značajka, obzirom da se često događa situacija u kojoj iz nekog razloga treba prilagoditi određeni aspekt proizvoda - bilo da se radi o primjerice brzini vrata, vrsti ovjesa, poziciji motora, itd.

Projektanti najčešće ne žele, radi takvih izmjena, izlaziti iz sustava koje su prethodno predvidjeli, budući da to sa sobom nosi niz moguće nekontroliranih posljedica, odnosno treba ponovno utrošiti vrijeme na istraživanje svih okolnosti koje proizlaze iz odabira. Kod Hörmann proizvoda, osobito u domeni sekcijskih vrata, postoji niz varijabli koje projektant bira, a pri čemu ostaje unutar iste opće specifikacije. Ukratko Hörmann ima gotova i vrlo specifična tvornička rješenja.

Što vam se baš po pitanju Hörmann vrata pokazalo najkorisnijim?

Za ovako zahtjevnu geometriju bio nam je potreban proizvod koji nam može ponuditi više opcija u smislu vodilica, prihvatnih i spojnih elemenata i sličnih rješenja, jer smo kroz niz iteracija pomalo pomicali i prilagođavali sve od navedenog dok nije sjelo kako treba. Na kraju smo uspješno iskoordinirali sve elemente, pri čemu smo, uz tehničku pomoć kolega iz Hörmann-a, odabrali adekvatne elemente iz sustava industrijskih vrata SPU F42. Konačni rezultat je sve u centimetar pogođeno. Na početku su nam kolege prezentirali mogućnosti koje imamo s tim vratima, a kroz razradu smo dobili nacrte, tehničke specifikacije, 3D prikaze i ostale potrebne elemente.

Protupožani uvjeti

Jedan od uvjeta za skladište zapaljivih tekućina bio je taj da se unutar zone opasnosti, 1 m od uskladištene robe, ne smiju naći električne instalacije, osim ako su u "EX" izvedbi, Hörmann ima mogućnost izvedbe vrata i pogona u EX izvedbi, ali zbog uštede Hörmann ponudio rješenje u vidu okretanja upravljačke pozicije na odgovarajuću stranu.

Koliko je trajao projekt i kako je tekao?

Gradilište je bilo otvoreno godinu i pol dana, a projekt je ukupno trajao pet godina.

Bilo je zaista izazovno raditi na projektu. Uspješno smo surađivali s nizom tehničkih stručnjaka različitih specijalnosti, s kojima smo razmjenjivali savjete i mišljenja. Imali smo stalnu potporu investitora, koji je imenovao voditelje, koji su nam čitavo vrijeme bili na raspolaganju kao medijatori između različitih dionika. Na gradilištu smo imali kvalitetnu komunikaciju s izvođačem, nadzornim inženjerima i ostalim sudionicima... Radom na ovom projektu stekli smo doista veliko iskustvo i smatram da smo ostvarili uspješan rezultat.

Izgradnja započinje temeljenjem

Različiti sektori su hidroizolirani različitim tehnikama, kojima i zašto?

Velika pažnja posvećena je izvedbi onog dijela zgrade kojeg na kraju nitko ne vidi niti primjećuje, osim ako stvari krenu po zlu - temeljima. Prvo je ojačano tlo izvedbom mlazno injektiranih stupnjaka dubine 6 m ispod cijele buduće zgrade, nakon čega je zamijenjen površinski sloj materijala kamenim agregatom, ponegdje u debljini i do 2 metra.

Nakon izvedbe podložnih slojeva pristupilo se izgradnji temelja. Temelji su morali apsorbirati sve potrebe raznolikog sadržaja na razinama iznad, što je rezultiralo veoma kompleksnom geometrijom. Tlo je trebalo adekvatno hidroizolirati, pritom je korištena adekvatna tehnologija za svaki prostor, pa su korišteni materijali koji najviše odgovaraju projektiranim elementima. Bitumenske trake- ispod skladišta, sintetičke folije – ispod ureda, kristalizacija na ukopanim dijelovima. Svaka je tehnologija pažljivo birana, kako bi se postigao najbolji rezultat u smislu performansi i troškova.

Skladište ili hotel?

Možete nam detaljnije opisati projekt?

Nadzemni dio zgrade projektiran je u jednostavnoj logici - od punog kubusa oduzimani su elementi kako bi se formirao prošupljeni volumen, pri čemu se u šupljinama formiraju vanjski sadržaji, koji odgovaraju unutrašnjem prostoru. U prizemlju uredske zgrade formiran je prostor za vanjski boravak i događanja na otvorenom uz kongresnu dvoranu, na prvom katu terasa restorana, na drugom, prostor za odmor na pauzi. Dodatna šupljina formirana je između dvije dilatacije kako bi obje dobile više svjetla te su izvedeni viseći vrtovi, mostovi sa zelenim krovovima, kao svojevrsne žile koje povezuju urede i skladište - prostorno i funkcionalno različite, a opet komplementarne.

Koja je bila nit vodilja u dizajnu interijera?

Ujednačenost zgrade postignuta je odabirom materijala i boja te prilagodbama geometrije i rastera elemenata. Sve boje su iz color code-a investitora, pri čemu je opna svijetlosiva, procjepi, odnosno šupljine, crveni, a stolarija crna. Na uredskoj dilataciji korištena je ventilirana bond fasada kojoj je pridružena odgovarajuća skladišna fasada od termopanela. Igrom prozora na fasadi - prvo smještanjem u raster puno-prazno, a zatim uklanjanjem dijela elemenata iz rastera, postigli smo istovremeno strogoću organizacije pročelja i dinamičnu igru odnosa između elemenata.

Kako bi se uskladile visinama, podignut je vijenac na skladišnoj strani i usklađen s visinom vijenca ravnog krova uredske dilatacije.

Interijer je projektiran s minimumom elemenata - u ulaznom holu je smješten betonski monolit pred kojim je razvijeno stubište, koje s punom ogradom atrija formira traku. Dominantni potez sastavljen od kontinuiranih stubišnih krakova i ograde kao da sabire prostor od ulaza do krova, gdje je nad holom izveden kasetirani strop s 36 krovnih kupola, koje stvaraju doista posebno difuzno osvjetljenje prostora. Ostali zidovi u holu i na koridorima izvedeni su od perforiranih ploča kao kontrast smirenim glatkim volumenima u ulaznom prostoru, u punoj visini etaže ispresijecani crnim vratima prostorija koje sadržavaju svjetlosne procjepe i dodatno vizualno integriraju urede i koridore. Zbog prisutnosti mnoštva instalacija, strop je poput velikog stroja - vidljiv dio stroja, poput rasvjetnih tijela, javljača požara, sprinkler mlaznica, itd. organiziran je u uvučene niše u trakama kako bi ostatak plohe ostao čist i usklađen s ostatkom prostora.

Što je po vama ključno za iznimnu kvalitetu ovakvog projekta?

Projekt radimo od skice do realizacije, a proces pratimo u svakom segmentu - zgradu, okoliš, interijer, tj. sve ono što čini cjelovitost zahvata. Smatram da je integralnost i sveobuhvatnost pristupa u projektiranju i gradnji među ključnim elementima uspješnih realizacija. Za ovakav pristup nužno je, naravno, mnogo dobre volje, ali i sudjelovanje niza stručnjaka koji u pravom trenutku uskoče s pravim savjetom, a koje smo srećom imali uz sebe. U ovom slučaju imali smo i veliku potporu investitora u projektiranju u smislu njihove želje da se prostor izvede na visokoj estetskoj razini, uz materijale i tehnologije s kojima se češće susrećemo pri projektiranju primjerice luksuznijih rezidencija i turističkih građevina.

Članovi Uprave Mario Vuković, Olga Nejašmić; predsjednik Uprave Nenad Vezmar

Kako ste zadovoljni suradnjom sa državnim tijelima?

Komunikacija s državnim tijelima bila je uspješna. Referenti koji su radili na predmetu bili su ažurni, dokumentacija je bila jasna i pravovremeno dostavljena. Usmeno smo komunicirali sva pitanja te prilikom ishođenja dozvola i suglasnosti nije bilo problema.

Posebno bih istaknuo kolege iz Općine Veliko Trgovišće, koji su nam bili na usluzi za sva pitanja vezano za komunalnu infrastrukturu, projektnu dokumentaciju i izvedeno stanje šireg područja te su nam pomogli sa svim konkretnim pitanjima koja smo imali. Zgrada koju smo projektirali jedna je od prvih formiranih u njihovoj industrijskoj zoni, želim im puno uspjeha te mnogo novih investitora i zgrada koji će dodatno potaknuti ekonomsku aktivnost zone.

AUTOR: Andrijana Jurin, dipl. oec.


 

Fotogalerija

 

#Oznake

 

Materijali (tekstovi, fotografije, grafike i ostalo) na web stranicama egradnja.hr zaštićeno su intelektualno vlasništvo tvrtke T&S d.o.o. Zadar ili drugih pravnih osoba te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima. Ako želite naše materijale koristiti za edukacijske svrhe, slobodno nam se javite i rado ćemo vam izaći u susret.

 

Würth-Hrvatska: skladišno-poslovno postrojenje kakvo u Hrvatskoj još nije postojalo

×
Podržite Naš Sadržaj
Jedinstvenim autorskim sadržajem približavamo vam priče o uspješnim projektima gradnje i uređenja objekata. Iza svake naše objave stoji dug proces prikupljanja informacija i uređivanja sadržaja, kojim vam želimo pružiti što više kvalitetnih objava uz ugodno iskustvo čitanja i profesionalne fotografije.
 
Ako vam se sviđa naš sadržaj i želite nas podržati kako bismo kreirali još više kvalitetnih priča za vaš užitak čitanja, podržite nas jednokratnom uplatom u željenom iznosu.
Podaci za popunjavanje virmana su sljedeći:
Broj računa: HR2524020061100040300
Poziv na broj: 00-100
 
Ako nas u ovom trenutku niste u mogućnosti podržati uplatom, podijelite link objave na vašim društvenim mrežama i nastavite čitati i pratiti stranice portala egradnja.hr
© 2024 T&S d.o.o.